Αναδιπλωμένο Φυλλάδιο

Οι εκτυπωμένες εργασίες πρέπει να διπλώνονται με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια. Κατά την επιλογή του τύπου αναδίπλωσης, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τον τύπο αναδίπλωσης που είναι κατάλληλος για το σχεδιασμό και την έκφραση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την απαραίτητη βοήθεια σχετικά με το πάχος χαρτιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος.

Τύποι Αναδίπλωσης και Θέματα που Πρέπει να Προσέξετε

3 Αναδιπλώσεις / Κάθε Φτερό Διπλώνεται Προς Τα Μέσα

Είναι ένας τύπος φυλλαδίου που παράγεται για να διασφαλίζει ότι τα φυλλάδια A4 μπορούν να τοποθετηθούν σε διπλωματικούς φακέλους. Μπορεί όμως να παραχθεί και σε ειδικά μεγέθη. Στα 170 gr και άνω, απαιτείται επικάλυψη σελοφάν. Η τριχοειδής ρωγμή στη ραχιαία περιοχή εμφανίζεται σε εργασίες επιφάνειας.

2 Αναδιπλώσεις / Ενιαίο Σπάσιμο

Πρόκειται για μια φόρμα αναδίπλωσης που εφαρμόζεται γενικά για την αναδίπλωση φυλλαδίων 10x21cm. Μπορεί όμως να παραχθεί και σε ειδικά μεγέθη. Στα 170 gr και άνω, απαιτείται επικάλυψη σελοφάν. Η τριχοειδής ρωγμή στη ραχιαία περιοχή εμφανίζεται σε εργασίες επιφάνειας.

Αναδίπλωση Ζ / Κάθε Φτερό Διπλώνεται Προς Τα Μέσα

Είναι ένας τύπος αναδίπλωσης που εφαρμόζεται γενικά για φυλλάδια A4. Μπορεί όμως να παραχθεί και σε ειδικά μεγέθη. Στα 170 gr και άνω, απαιτείται επικάλυψη σελοφάν. Η τριχοειδής ρωγμή στη ραχιαία περιοχή εμφανίζεται σε εργασίες επιφάνειας.

Αναδίπλωση Ρόλου / Κάθε Φτερό Διπλώνεται Προς Τα Μέσα

Είναι ένας τύπος αναδίπλωσης που εφαρμόζεται για τα έργα με μέγιστο αριθμό 4 τμημάτων Μπορεί όμως να παραχθεί και σε ειδικά μεγέθη. Στα 170 gr και άνω, απαιτείται επικάλυψη σελοφάν. Η τριχοειδής ρωγμή στη ραχιαία περιοχή εμφανίζεται σε εργασίες επιφάνειας.

Αναδίπλωση Ακορντεόν / Αναδίπλωση Ζικ - Ζακ

Είναι ένας τύπος αναδίπλωσης που εφαρμόζεται για τα έργα με μέγιστο αριθμό 7 τμημάτων Μπορεί όμως να παραχθεί και σε ειδικά μεγέθη. Στα 170 gr και άνω, απαιτείται επικάλυψη σελοφάν. Η τριχοειδής ρωγμή στη ραχιαία περιοχή εμφανίζεται σε εργασίες επιφάνειας.

Αναδίπλωση French / Αναδίπλωση Τσάντας-Τσεκουριού

Είναι τύπου αναδίπλωσης, το οποίο εφαρμόζεται για τα έργα 8 φύλλων χωρίς σφυρηλάτηση. Ωστόσο, μπορεί επίσης να παραχθεί σε ειδικά μεγέθη. Κατάλληλο για χαρτιά 150 gr και κάτω.