Σουπλά

Για τα εστιατόρια και τις εταιρείες στον τομέα των τροφίμων, πρόκειται για ένα προϊόν που εκτυπώνεται συνήθως σε χαρτί 90 γρ. με επικάλυψη.

Το προϊόν αυτό, το οποίο έχει ελάχιστο μέγεθος 23x23cm και μέγιστο μέγεθος 32x42cm, μπορεί επίσης να παραχθεί σε προαιρετικά ενδιάμεσα μεγέθη.