Συνεχής Μορφή

Αντιγραφό: 2ή 3 αντίγραφα.
Χαρτί: Για αυτοαντιγραφικά NCR ή Laser χρησιμοποιείται 80-90 χαρτοπολτός υψηλής ποιότητας.
Χρώμα: Χρησιμοποιούνται 1 ή 4 χρώματα στο ανώτερο αντίγραφο και συνήθως 1 χρώμα στα κατώτερα αντίγραφα.