Τιμολόγιο-Απόδειξη

Αντίγραφό: 2ή 3, 4 μπορεί να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις. Διαθέτει επίσης ένας διάτρητος τύπος 4 για λέιζερ.
Βιβλιοδεσία: Μπορεί να γίνει σε τύπους συρραμμένη και διάτρητη, κολλημένη από κορυφή path, άμεση κοπή.
Χαρτί: Για αυτοαντιγραφικά NCR ή Laser χρησιμοποιείται 80-90 χαρτοπολτός υψηλής ποιότητας.
Χρώμα: Χρησιμοποιούνται 1 ή 4 χρώματα στο ανώτερο αντίγραφο και συνήθως 1 χρώμα στα κατώτερα αντίγραφα.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ PATH ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΣΥΡΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΖΕΡ A4 ΔΙΑΤΡΥΠΗΜΕΝΟ