Χαρτί Με Κεφαλίδα

Στον τύπο χαρτιού με τίτλο που χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία της εταιρείας, προτιμάται γενικά ο 1ος πολτός βάρους 80gr. Ωστόσο, τα 90gr. και 110 gr. είναι επίσης προτιμώμενοι τύποι χαρτιού.

Το χαρτί με υφή, από την άλλη πλευρά, προτιμάται για χρήσεις υψηλής ποιότητας και είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε εταιρικές ομάδες που αποτελούνται από αρχείο, επαγγελματική κάρτα, τριλογία χαρτιού με κεφαλίδα.

Η εφαρμογή ειδικής κοπής είναι μεταξύ των επιλογών μας.