Καριέρα

Δείτε τις υπηρεσίες εκτύπωσης από ένα εντελώς διαφορετικό παράθυρο στην Cyprus Printing Global.

Συμμετέχετε στην αναπτυξιακή διαδικασία στους τομείς της εκτύπωσης Όφσετ, της εκτύπωσης μετά την εκτύπωση, της ψηφιακής εκτύπωσης, των γραφικών και των ψηφιακών μέσων στο τυπογραφείο μας που πιστεύει στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Ανοικτές Θέσεις
Ειδικός Γραφιστικής Σχεδίασης

Περιγραφή Εργασίας:

 • Η δημιουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας γραφιστικής σχεδίασης, ξεκινώντας από το στάδιο της ιδέας για τα εικαστικά έργα που του/της έχουν ανατεθεί.
 • Ενημέρωση υφιστάμενων μελετών σχεδιασμού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος σχετικών τμημάτων πανεπιστημίων,
 • Γνώση των προγραμμάτων Adobe Photoshop, Illustrator και Indesign,
 • Τουλάχιστον εμπειρίας 2 ετών στον τομέα,
 • Τάση για ομαδική εργασία,
 • Αίσθημα ευθύνης, υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Ικανότητα παραγωγής και υλοποίησης γρήγορων και δημιουργικών ιδεών,
 • Να είναι σε θέση να παράγει λύσεις σύμφωνα με τους δεδομένους στόχους και το χρονοδιάγραμμα,
 • Να είναι σε θέση να βελτιώνεται συνεχώς παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις τάσεις στον τομέα.

  Εκπρόσωπος Πωλήσεων

  Ζητιέται συνάδελφος «Εκπρόσωπος Πωλήσεων» οι οποίοι θα λάβουν μέρος στον αυξανόμενο και αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό μας όγκο.

  Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Να έχει πτυχίο πανεπιστήμιου,
  • Υψηλή ικανότητα πειθούς,
  • Να είναι σε θέση να παρέχει συνεχή και ορθό διάλογο με τον πελάτη,
  • Γνώση του τομέα,
  • Να είναι σε θέση να κάνει μια αυστηρή παρακολούθηση της εργασίας,
  • Να είναι σε θέση να εκτελεί προγραμματισμένες και τακτικές αναφορές,
  • Να είναι σε θέση να προσαρμόζεται σε έντονες συνθήκες εργασίας,
  • Ικανότητα να εργάζεται με γνώμονα το αποτέλεσμα,
  • Να είναι σε θέση να νοιάζει για την εμφάνισή του,
  • Τάση για ομαδική εργασία,
  • Κατά προτίμηση να έχει πτυχίο στον σχετικό τμήμα,
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.
  • Να είναι πολίτης της Βόρειας Κύπρου ή να γνωρίζει την περιοχή αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
  • Να έχει ικανότητα χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office,
  • Να έχει άδεια οδήγησης,

  Περιγραφή Εργασίας:

  • Να προβεί στην αύξηση του κύκλου εργασιών των πωλήσεών μας, πραγματοποιώντας συναλλαγές μάρκετινγκ και πωλήσεων,
  • Να αυξάνει το ποσοστό απόκτησης δυνητικών πελατών,
  • Να δημιουργεί υγιή και αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη,

   Ειδικός Συναρμολόγησης και Παραγωγής Ταμπέλας

   Ζητείται ο Ειδικός Συναρμολόγησης και Παραγωγής Ταμπέλας που θα απασχοληθεί στη Cyprus Printing Global.

   • Κατά προτίμηση να είναι απόφοιτος των τομέων τεχνολογίας μηχανών των τεχνικών λυκείων,
   • Να είναι σε θέση να εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται από το αρμόδιο τμήμα στο πλαίσιο των οδηγιών εργασίας, της ποιότητας και της ασφάλειας της εργασίας.
   • Ικανός να προβεί σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία παρακολούθηση της παραγωγής και σε αναφορά προς το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
   • Να είναι ανοιχτός στη μάθηση και την ανάπτυξη,
   • Να έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική θητεία
   • Κατά προτίμηση να έχει εμπειρία στον τομέα,